نویسنده و مترجم >> توماس ا. کمپیس

>>   توماس ا. کمپیس

نویسنده

توماس اِ. کمپیس (Thomas à Kempis) (۱۳۸۰-۱۴۷۱)؛ کشیش و نویسندۀ هلندی.
توماس اِ. کمپیس، کشیش هلندی اواخر قرون وسطی و نویسنده اقتدا به مسیح، یکی از کتاب‌های محبوب و شناخته‌شدۀ مسیحی در نفس انسان است.
از همین نویسنده

Copyright © 2016. All Rights Reserved By Farhang-e Javid Publication.

کلیه حقوق سایت متعلق به انتشارات فرهنگ جاوید است

برتامه نویسی و اجرا : RamaPars