اخبار >> کتاب جدیدِ عباس کاظمی منتشر شد

کتاب جدیدِ عباس کاظمی منتشر شد

تازه ترین اثر عباس کاظمی، استادیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران با نام «امر روزمره در جامعه پسا انقلابی» در راه انتشار است و روانه نمایشگاه کتاب بین المللی امسال می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «امر روزمره در جامعه پسا انقلابی»  محصول پنج سال پژوهش کاظمی در حوزه مطالعات فرهنگی و نقد زندگی روزمره است و توسط  نشر فرهنگ جاوید منتشر می شود.
این کتاب با رویکرد مطالعات زندگی اشیا به تامل در باب جامعه پساانقلابی می پردازد و به عنوان بخش دیگری از مجموعه تحقیقات این استاد دانشگاه و پژوهشگر در باب زندگی روزمره است.
علی میرسپاسی استاد مطالعات اسلامی و خاورمیانه دانشگاه نیویورک در پشت جلد این اثر و درباره آن نوشته است: عباس کاظمی با نگارش این کتاب و تاکیدش بر جامعه شناسی زندگی روزمره در ایران از یکسو با ادبیات علوم اجتماعی کلیشه ای در ایران فاصله گرفته و به مطالعه و اقعیت های عینی جامعه پرداخته و از دیگر سو با ظرافت و هوشمندی ابعادی بسیار مهم و پیچیده واز زندگی روزمره ایرانیان را در چند دهه اخیر بررسی کرده است. امیدوارم که محققان و روشنفکران ایرانی با مطالعه این کتاب به مطالعه زندکی روزمره جهان زیسته ایرانیان بیشتر علاقمند شوند و ازپزداختن به مباحث انتزاعی و بریده از متن جامعه فاصله بگیرند.
 

Copyright © 2016. All Rights Reserved By Farhang-e Javid Publication.

کلیه حقوق سایت متعلق به انتشارات فرهنگ جاوید است

برتامه نویسی و اجرا : RamaPars