اخبار >> کتاب آشپز و آشپزخانه

کتاب آشپز و آشپزخانه

در کتاب آشپز و آشپزخانه نویسنده شخص آشپز (چه به‌عنوان تیپ اجتماعی و چه در کسوت هنرورزِ آشپزی) و فضای آشپزخانه و تأثیر مدرنیته بر آن‌ها و نقش‌شان در تحولات اجتماعی را در یک گذار تاریخی با اسناد و کتب متعدد از زمان صفویه تا به امروز بررسی کرده است.
نگاه ناقد
در کتاب آشپز و آشپزخانه نویسنده شخص آشپز (چه به‌عنوان تیپ اجتماعی و چه در کسوت هنرورزِ آشپزی) و فضای آشپزخانه و تأثیر مدرنیته بر آن‌ها و نقش‌شان در تحولات اجتماعی را در یک گذار تاریخی با اسناد و کتب متعدد از زمان صفویه تا به امروز بررسی کرده است. همچنین در روند کار نویسنده قیاسی با دوران عثمانی و کشورهای عربی‌ـ‌اسلامی (فی‌المثل لبنان، مصر، تونس و غیره) انجام داده است تا تحولات فرهنگی و اجتماعی را در یک مجموعة منسجمِ مبتنی بر تبادلات فرهنگی و اجتماعی دیده باشد.
در این کتاب برای نخستین‌بار به نقش زنان آشپز به‌عنوان نیروهای تحولخواه اجتماعی و تأثیرگذاران هنر و فن آشپزی با موشکافی و مستندات زیاد پرداخته شده است.
همچنین در کتاب حاضر برای اولین‌بار واژه‌نامۀ توصیفی با آواشناسی و ریشه‌شناسی در حدود سی صفحه تنظیم شده که دربر گیرندة شرح انواع غذاها و لوازم و اصطلاحات اجتماعی و مردمی مربوط به آشپز و آشپزی از دوران صفویه تا به امروز است.
آشپز و آشپزخانه کتابی است که در آن زندگی روزمره و نقش مردم در ارتقای کیفیت زندگی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی و سیاسی به‌دقت بررسی و تحلیل شده است.

Copyright © 2016. All Rights Reserved By Farhang-e Javid Publication.

کلیه حقوق سایت متعلق به انتشارات فرهنگ جاوید است

برتامه نویسی و اجرا : RamaPars