کتاب ها >> گفتارهایی دربارۀ رسالت دانشمند


قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

گفتارهایی دربارۀ رسالت دانشمند
اسماعیل سعادت
هدف نهایی هر فرد انسانی و همچنین تمامی جامعه، و در نتیجه هدف نهایی همۀ کارهایی که دانشمند برای جامعه انجام می‌دهد شرافت اخلاقی‌بخشیدن به همۀ انسان‌هاست. وظیفۀ دانشمند آن است که در همۀ اعمال خود در جامعه این هدف غایی را پیوسته مدّنظر داشته باشد. ولی هیچ‌کس نمی‌تواند در شرافت اخلاقی‌بخشیدن
موفّق باشد، اگر خود انسان شریفی نباشد.
این کتاب مجموعه‌ای از پنج گفتار یا خطابه یا درس فیشته در دانشگاه یِناست که فیشته خود آن‌ها را در سال ۱۷۹۴ منتشر کرد. معمولاً فهم آثار فلسفی فیشته بسیار دشوار است، ولی این مجموعه از آثار عامّه‌فهم اوست، زیرا مخاطبان او در آن‌ها، نه فیلسوفان، بلکه عامّۀ درس‌خوانده‌اند.
تعداد صفحه: ۱۳۹ ص.
سال انتشار : چاپ اول: ۱۳۹۵
اندازه: ۲۱.۵×۱۴.۵ جلد سخت
زبان اصلی: فرانسه
موضوع: فلسفه
شابک : 978-600-8209-04-1
از همین نویسنده
کتاب های مرتبط

Copyright © 2016. All Rights Reserved By Farhang-e Javid Publication.

کلیه حقوق سایت متعلق به انتشارات فرهنگ جاوید است

برتامه نویسی و اجرا : RamaPars