کتاب ها >> اندیشه توکویل


قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

اندیشه توکویل
حسن کامشاد
اصحاب انديشه بر اين باورند که توکويل بزرگ‌ترين انديشمند ليبرال دوران است، چراکه از جهت قدرت تحليل و وسعت نظر از نخستين پژوهندگاني است که امروزه به آنان ”عالمِ علم سياست“ مي‌گويند. پس بيراه نيست که او را پدر فلسفة سياسي معاصر خوانده‌اند. توکويل انديشمندی است که نظر منتسکيو را داير بر تفکيک قوای سياسي با سير دموکراتيکِ تحولِ اجتماعي پيوند داد. توکويل نهادهای ليبرال را که همانا آزادی است قوام بخشيد. امروزه همة کساني‌که عليه درازدستي‌های حکومت اعتراض مي‌کنند و مايل به تأسيس ”دموکراسي مدني“اند اين گفتة او را پيش چشم دارند: «آنچه اهميت دارد و بايد با آن جنگيد نه هرج‌ومرج است و نه استبداد، فقط بي‌قيدی و بي‌تفاوتي مردم است که منشأ بروز هرج‌ومرج يا ظهور خودکامگي مي‌شود.»
 
تعداد صفحه: ‏‫۲۲۰ ص.‬
سال انتشار : ۱۳۹۵
اندازه: ۲۱.۵×۱۴.۵ جلد نرم
زبان اصلی: انگلیسی
موضوع: علوم سیاسی
شابک : 978-600-6182-86-5
از همین نویسنده
کتاب های مرتبط

Copyright © 2016. All Rights Reserved By Farhang-e Javid Publication.

کلیه حقوق سایت متعلق به انتشارات فرهنگ جاوید است

برتامه نویسی و اجرا : RamaPars