کتاب ها >> دموکراسی در امریکا (جلد دوم)


قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

دموکراسی در امریکا (جلد دوم)
بزرگ نادرزاد
جلد دوم دموکراسي در امريکا به‌گواه عالمان علم سياست دقيق‌ترين تحليل در باب نظام اجتماعي و سياسي امريکاست. توکويل در کتاب دوران‌ساز خود دربارۀ قانون‌گذاری و شيوۀ زندگي در ايالات متحد امريکا به داوری جامع مي‌پردازد و آن‌ها را با موقعيت کشورهای اروپای کهن، خاصه فرانسه از انقلاب کبير ۱۷۸۵ به بعد، مقايسه و مقابله مي‌کند. مساوات که در حيات اجتماعي و سياسي کشورِ تازه‌تأسيس عامل مهمي است، پايۀ قانون اساسي و به‌ويژه مبنای شيوۀ حيات سياسي و مذهبي آن قرار مي‌گيرد. مبارزه با ريشه‌های فکری و فرهنگي جماعت‌های خشن و سخت‌گير مذهبي و تبعيدی، مبارزه با ماجراجويان، مذاکرات صلحي که به عمل آمد و پيمان‌های صلحي که برای صلاح و اصلاح ”جامعۀ نو“ بسته شد، و شورش در برابر اَشکال آزاردهندۀ حکومت و قدرت مطلقه، همگي در شکل‌گيری و رشد ملت امريکا نقش قاطعي داشته است.
تعداد صفحه: ۱۲۱ ص.
سال انتشار : چاپ اول: ۱۳۹۴
اندازه: ۲۱.۵×۱۴.۵ جلد سخت
زبان اصلی: فرانسه
موضوع: علوم سیاسی
شابک : 978-600-6182-73-5
از همین نویسنده
کتاب های مرتبط

Copyright © 2016. All Rights Reserved By Farhang-e Javid Publication.

کلیه حقوق سایت متعلق به انتشارات فرهنگ جاوید است

برتامه نویسی و اجرا : RamaPars